İzmir Maliye Anlaşmalı Matbaa İşleri Nelerdir ?

İzmir Maliye Anlaşmalı Matbaa İşleri Nelerdir ?

 • FATURA BASIMI

Fatura, mal veya hizmet satışında, hizmet veya malı alanın borçlandığı tutarı göstermek üzere satıcı tarafından tarafından verilen resmi bir belgedir. En az 1 asıl 1 suret olarak basılır.

 • SEVK İRSALİYESİ BASIMI

Satılan veya satlıcak üzere olan malın, bir yerden başka bir yere götürülmesinde düzenlenen ve gönderilen malın açıklaması birimi ve malın kime ait olduğunun yazıldığı resmi bir belgedir. Firmalar kendi şubeleri arasındaki taşıma esnasında da bu belgeyi kullanırlar. En az 1 asıl 2 suret olarak basılır.

 • GİDER PUSULASI BASIMI

Vergiye tabi olan firmalar vergiye tabi olmayan kişilere karşı(çiftçiler hariç) satın alınan mal veya hizmetler karşılığında düzenlediği resmi bir evraktır. En az 1 asıl 1 suret olarak düzenlenir.

 • REÇETE BASIMI

Reçete, özel hastane, muayenehane ve poliklinik sahibi veya buralarda çalışan hekimlerce düzenlenen resmi bir belgedir. En az 1 asıl 2 suret olarak düzenlenir.

 • İRSALİYELİ FATURA BASIMI

Hem fatura hem de sevk irsaliyesini ayrı ayrı kullanmak istemeyen mükellefler için tek bir belge olarak irsaliyeli fatura kullanılır. Satılan mal aynı anda irsaliyesi de kesilmiş olur. En az 1 asıl 2 suret olarak basılır.

 • PERAKENDE SATIŞ FİŞİ BASIMI

Perakende satış fişi firmaların elektrik kesintisi yada yazarkasalarının arızalanması durumunda kullandıkları fiş yerine kesilen resmi bir belgedir. En az 1 asıl 1 suret olarak basılır.

 • MÜSTAHSİL MAKBUZU BASIMI

Vergiye tabi olan tüccarlar gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada kesilen resmi bir belgedir. En az 1 asıl 1 suret olarak basılır.

 • AMBAR TESELLÜM FİŞİ BASIMI

Ambar tesellüm fişi, nakliyat ambarları tarafından daha sonra nakledilmek üzere ambara teslim edilen mallar için kullanılan resmi bir evraktır. Malı taşıttıran da taşıyan aracın sürücüsü de bu belgeyi almak mecburiyetindedir.

 • SERBEST MESLEK MAKBUZU BASIMI

Serbest meslek makbuzu, serbest meslek sahipleri tarafından mesleki çalışmalarına dair tüm tahsilatları için kesmek zorunda olduğu resmi bir evraktır. En az 1 asıl 1 suret olarak düzenlenir.

 • ADİSYON BASIMI

Adisyon, bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, gazinolar, meyhaneler, lokantalar, kafeteryalar ve pastane işletmeleri, tarafından kullanılan sunulan hizmet ve malın cins ve miktarını gösteren resmi bir belgedir. En az 1 asıl 1 suret olarak düzenlenir.

 • GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ BASIMI

Günlük müşteri listesi otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri; odaları, bölmeler ve yatak planlarına uygun olarak günlük müşterilerinin listelendiği resmi bir belgedir. 1 asıl olarak basımı yapılır.

 • TAŞIMA İRSALİYESİ BASIMI

Taşıma irsaliyesi, eşya nakli yapan tüm gerçek ve tüzel kişiler tarafından nakledilen eşyanın bilgilerinin bulunduğu bir belgedir. En az 1 asıl 2 suret olarak düzenlenir.

subscibe