Resmi Evrak Basımı için Gerekli Belgeler

Maliye anlaşmalı resmi evraklarınızın basımından önce KAYRAFORM Matbaaya göndermeniz gereken evraklar;

 

Tüzel Kişiler İçin

Vergi levhası fotokopisi.

KDV son aya ait tahakkuk fişi

İmza Sirküleri

Sirkülerde imzaya yetkili kişinin kimlik belgesi

Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

 

Gerçek Kişiler İçin

Vergi levhası fotokopisi.

KDV son aya ait tahakkuk fişi fotokopisi

İmza Beyannamesi

Kimlik fotokopisi

 

Yeni Açılış İçin

Yoklama tutanağı

İmza Sirküleri

Kimlik fotokopisi

 

Firmamıza bu evraklar mail, fax veya WhatsApp aracılığı ile ulaştırabilirsiniz. KAYRAFORM Matbaa’nın profesyonel kadrosu yanınızda olacaktır.