KAYRAFORM Maliye Bakanlığı ile Anlaşmalı Matbaa

Maliye Bakanlığı ile Anlaşmalı Ne Demektir ?

 • Fatura,

 • İrsaliyeli Fatura,

 • Serbest Meslek Makbuzu,

 • Sevk İrsaliyesi,

 • Taşıma İrsaliyesi,

 • Gider Pusulası,

 • Perakende Satış Fişi,

 • Yolcu Taşıma bileti,

 • Adisyon

 • Adisyon Tipi Perakende Satış fişi v.s.

gibi Resmi evrakların basımı, dağıtımı ve çoğaltılmasına maliye tarafından yeterli görülerek izin verilmiş olan matbaalara “Maliye ile Anlaşmalı Matbaalar” denilmektedir.

Maliye, Matbaa ile anlaşma yapması ve Resmi evrakların basımına izin vermesi için öncelikle müraacatta bulunan Matbaa’nın Makina teşkilatının yeterli bulunması, özgeçmişinde sabıka bulunmaması gibi özellikler istemekle beraber Matbaalar dan belli bir miktarda teminat mektubu, yada nakit para blokesi alır ve kriterlere uyması halinde her ilin Matbaacılar odası tarafından verilen Yeterlilik Belgesi ile birlikte anlaşmalı evrak basımına izin verir.

Anlaşma yapılan Matbaa yada Matbaalar belirli bir Sıra / Seri Numaralarını takip ederek resmi evrak basımını gerçekleştirebilir ve sadece bulunduğu il ve ilçelerine resmi evrak basabilir.

Basılı evraklar üzerinde bulunduğu il kodu olan 35 yer almaktadır. Bu il kodunun dışında Anlaşmalı Belge basımı yapamaz, çoğaltamaz. Anlaşmalı Matbaa dışında kalan Matbaalar Maliye ile anlaşmalı evrak basamaz.

 

KAYRAFORM Maliye Anlaşma Yetki Belgesi

 

ANLAŞMALI MATBAA İŞLERİ

 • FATURA

Fatura, mal veya hizmet satışında, hizmet veya malı alanın borçlandığı tutarı göstermek üzere satıcı tarafından tarafından verilen resmi bir belgedir. En az 1 asıl 1 suret olarak basılır.

 • SEVK İRSALİYESİ

Satılan veya satlıcak üzere olan malın, bir yerden başka bir yere götürülmesinde düzenlenen ve gönderilen malın açıklaması birimi ve malın kime ait olduğunun yazıldığı resmi bir belgedir. Firmalar kendi şubeleri arasındaki taşıma esnasında da bu belgeyi kullanırlar. En az 1 asıl 2 suret olarak basılır.

 • GİDER PUSULASI

Vergiye tabi olan firmalar vergiye tabi olmayan kişilere karşı(çiftçiler hariç) satın alınan mal veya hizmetler karşılığında düzenlediği resmi bir evraktır. En az 1 asıl 1 suret olarak düzenlenir.

 • REÇETE

Reçete, özel hastane, muayenehane ve poliklinik sahibi veya buralarda çalışan hekimlerce düzenlenen resmi bir belgedir. En az 1 asıl 2 suret olarak düzenlenir.

 • İRSALİYELİ FATURA

Hem fatura hem de sevk irsaliyesini ayrı ayrı kullanmak istemeyen mükellefler için tek bir belge olarak irsaliyeli fatura kullanılır. Satılan mal aynı anda irsaliyesi de kesilmiş olur. En az 1 asıl 2 suret olarak basılır.

 • PERAKENDE SATIŞ FİŞİ

Perakende satış fişi firmaların elektrik kesintisi yada yazarkasalarının arızalanması durumunda kullandıkları fiş yerine kesilen resmi bir belgedir. En az 1 asıl 1 suret olarak basılır.

 • MÜSTAHSİL MAKBUZU

Vergiye tabi olan tüccarlar gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada kesilen resmi bir belgedir. En az 1 asıl 1 suret olarak basılır.

 • AMBAR TESELLÜM FİŞİ

Ambar tesellüm fişi, nakliyat ambarları tarafından daha sonra nakledilmek üzere ambara teslim edilen mallar için kullanılan resmi bir evraktır. Malı taşıttıran da taşıyan aracın sürücüsü de bu belgeyi almak mecburiyetindedir.

 • SERBEST MESLEK MAKBUZU

Serbest meslek makbuzu, serbest meslek sahipleri tarafından mesleki çalışmalarına dair tüm tahsilatları için kesmek zorunda olduğu resmi bir evraktır. En az 1 asıl 1 suret olarak düzenlenir.

 • ADİSYON

Adisyon, bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, gazinolar, meyhaneler, lokantalar, kafeteryalar ve pastane işletmeleri, tarafından kullanılan sunulan hizmet ve malın cins ve miktarını gösteren resmi bir belgedir. En az 1 asıl 1 suret olarak düzenlenir.

 • GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ

Günlük müşteri listesi otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri; odaları, bölmeler ve yatak planlarına uygun olarak günlük müşterilerinin listelendiği resmi bir belgedir. 1 asıl olarak basımı yapılır.

 • TAŞIMA İRSALİYESİ

Taşıma irsaliyesi, eşya nakli yapan tüm gerçek ve tüzel kişiler tarafından nakledilen eşyanın bilgilerinin bulunduğu bir belgedir. En az 1 asıl 2 suret olarak düzenlenir.

 

MATBAA İŞLERİ

Kartvizit

Kartvizit, firmanız için en önemli tanıtım ürünlerinden biridir. Kesinlikle kartvizit tasarımı ve basımına önem verilmelidir. Kağıt üzerine renk harici çeşitli uygulamalar yapılarak daha dikkat çekici hale getirilebilir. Ancak bu uygulamaları mümkün olduğu kadar abartmadan az ve öz kullanmak kartvizitinizi daha sade ve dikkat çekici olmasını sağlayacaktır.

Katalog

Katalog firmanızı ve ürünlerinizi tanıtan geniş kapsamlı tanıtım ürünüdür. Katalog tasarımı kataloğunuzdaki en önemli unsurdur. Katalog tasarımınızı yapmaya karar verirken sadece fiyata odaklanmayın. Burada fiyat ikinci planda olmalıdır. Çünkü sonuç olarak herkes kağıt üzerine birşeyler basacaktır fakat önemli olan doğru çalışmaları, tasarımları kağıt üzerine basmaktır. Firmamız profesyonel grafikerleri bünyesinde bulundurmaktadır ve bu konuya aşırı hassasiyet göstermektedir.

Broşür

Broşür, firmanızın hızlı tanıtım aracıdır. Broşür tasarımı, insanların davranış özelliklerini göz önünde bulundurarak asıl konuyu belirgin bir şekilde ön plana çıkararak, bir an önce görmesini sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Yine sade ve anlaşılır bir şekilde tasarımını yaptırmanızı tavsiye ederiz.  Genel olarak A4, a5 10×21 cm. ve A6 ebatlarında yapılırlar.

Cepli Dosya

Cepli dosya, firmalara verdiğiniz fiyat teklifleri, tanıtım broşürleri vb. ürünleri içine koyabilmenizi sağlayan bir tanıtım ürünüdür. Firmanızın kurumsal kimliğine özel olarak çalışılmasını tavsiye ederiz. Cepli dosyalar yapıştırma cepli ve özel cepli olarak yapılır. Özel ceplide cep kısmında da baskı vardır ve kağıt dosyayla bütündür sadece tek bir noktadan yapışması vardır. Ancak maliyetleri daha yüksektir.

Bloknot

İnsan hafızası sesten daha çok görsel olarak daha kuvvetlidir. Bu nedenle yaptırdığınız bloknotlar insanların sürekli elinin altında olduğu için firmanızın marka değerini ve bilinirliğini arttırır. Bloknotlar üstten tutkallı, küp bloknot ve dikey kutulu bloknotlar olarak çeşitleri bulunur. Küp bloknotlarda daha fazla kağıt olmasından dolayı daha kalıcı ve dolayısıyla daha etkindir.

Promosyon Ürünleri

Promosyon ürünleri firmanızın markalaşma anlamında önemli tanıtım ürünleridir. Bunlardan bazıları ajanda, takvim, kalem, çakmak, defter, sekreterlik, masa setleri, şemsiye, organizer, anahtarlık, duvar saati, termos, kartvizitlik, hesap makinesi ve şapkadır. Tüm bu promosyon ürünlerini ve daha fazlasını firmamızdan temin edebilirsiniz.

Karton Çanta

Karton çanta önemli tanıtım araçlarından biridir. Adeta gezinen reklam aracı diyebiliriz. İstediğiniz ebatlarda yapılabiliriz. Yine farklı ekstra özellikler(lak, yaldız vs.) katılabilir. Eğer ürünleriniz karton çantalara uygun ürünlerse kesinlikle yaptırmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca fuar çantası olarak da sıklıkla kullanılırlar.

Klasör

Klasör firmanın kurumsallığını arttırır. Günümüzde klasörler aynı zamanda katalog olarak da kullanılmaktadır. İçlerine a4 ebatlarında kalın gramajlı kağıtlar basılır. Zamanla değişecek olan sayfalar çıkar yerine yenileri eklenir. Yeni ürünler veya yeni bölümler eklemek kolaydır. Genellikle 32x23x3(4-5) cm. gibi ölçülerde çalışılır.